Choroba Alzheimera to przewlekłe, postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, które stanowi najczęstszą przyczynę demencji u osób starszych. Dotyka miliony ludzi na całym świecie, wpływając na ich życie codzienne oraz życie ich bliskich. W artykule tym przyjrzymy się bliżej objawom, przyczynom i etapom rozwoju choroby Alzheimera. Zrozumienie tych aspektów może pomóc w identyfikacji wczesnych objawów, co z kolei umożliwi podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych i leczenia, a także wsparcia dla osoby dotkniętej chorobą i jej rodziny. Zapraszamy do lektury.

Czym jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera to postępujące, nieodwracalne schorzenie neurodegeneracyjne, które dotyka głównie osoby starsze. Stanowi około 60-80% przypadków demencji i charakteryzuje się stopniowym pogarszaniem funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, czy zdolność do planowania i podejmowania decyzji. W miarę postępu choroby, pacjenci mogą również doświadczać zmian w zachowaniu, nastroju i osobowości.

Choroba Alzheimera została po raz pierwszy opisana przez niemieckiego neurologa i psychiatrę Aloisa Alzheimer w 1906 roku. Badania nad tym schorzeniem doprowadziły do odkrycia, że w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera występują dwa charakterystyczne zmiany patologiczne: złogi białka beta-amyloidu, zwane plakami amyloidowymi, oraz splątki neurofibrylarne, będące skupiskami białka tau. Te zmiany prowadzą do uszkodzenia i śmierci komórek nerwowych, co z kolei skutkuje postępującym pogorszeniem funkcjonowania mózgu.

Chociaż choroba Alzheimera jest najbardziej rozpowszechniona wśród osób powyżej 65 roku życia, zdarzają się również przypadki tzw. młodzieńczej demencji alzheimera, która może pojawić się nawet przed 40 rokiem życia. W miarę starzenia się społeczeństwa liczba osób dotkniętych chorobą Alzheimera rośnie, co sprawia, że jest to jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego na świecie.

Przyczyny choroby Alzheimera

Przyczyny choroby Alzheimera są złożone i obejmują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe oraz styl życia. Oto niektóre z głównych przyczyn tego schorzenia:

 1. Genetyczne predyspozycje: Naukowcy zidentyfikowali kilka genów, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Najważniejszym z nich jest gen APOE ε4, który występuje u około 25-30% ludności, ale tylko u około 40% pacjentów z chorobą Alzheimera. Istnieją także rzadsze mutacje genów (APP, PSEN1, PSEN2), które powodują tzw. chorobę Alzheimera dziedziczoną w sposób autosomalnie dominujący. Osoby z tymi mutacjami mają prawie pewność, że rozwiną chorobę w młodszym wieku.
 2. Czynniki środowiskowe: Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów na to, że konkretne czynniki środowiskowe powodują chorobę Alzheimera, istnieje kilka podejrzeń dotyczących wpływu takich czynników na ryzyko zachorowania. Należą do nich m.in. długotrwałe narażenie na substancje toksyczne, takie jak metale ciężkie, pestycydy czy zanieczyszczenie powietrza.
 3. Styl życia i wpływ innych chorób: Badania wykazują, że niektóre czynniki związane ze stylem życia, takie jak niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy otyłość, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Ponadto, niektóre choroby, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca i naczyń krwionośnych oraz zaburzenia snu, mogą również wpływać na rozwój choroby Alzheimera.

Warto zaznaczyć, że choć przyczyny choroby Alzheimera są złożone i nie do końca zrozumiałe, istnieją dowody na to, że prowadzenie zdrowego stylu życia może zmniejszyć ryzyko zachorowania. Dbałość o zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną, umiarkowane spożycie alkoholu, niepalenie oraz kontrolowanie chorób współistniejących może przyczynić się do opóźnienia lub zapobiegania wystąpieniu choroby Alzheimera u niektórych osób.

Objawy choroby Alzheimera

Objawy choroby Alzheimera rozwijają się stopniowo i pogarszają się z czasem. Można je podzielić na wczesne, pośrednie i zaawansowane objawy:

 1. Wczesne objawy: W początkowej fazie choroby Alzheimera, objawy są zazwyczaj subtelne i mogą być mylone z normalnym procesem starzenia się. Wczesne objawy mogą obejmować:
  • Problemy z krótkotrwałą pamięcią.
  • Trudności w planowaniu, podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.
  • Zaburzenia koncentracji i uwagi.
  • Łatwe męczenie się.
  • Lekkie zmiany nastroju i osobowości, takie jak drażliwość, apatia czy niepokój.
 2. Objawy pośrednie: W miarę postępu choroby, objawy stają się coraz bardziej widoczne i wpływają na codzienne funkcjonowanie osoby dotkniętej Alzheimerem. Objawy pośrednie mogą obejmować:
  • Utrudnienia w wykonywaniu zadań, które wcześniej były łatwe, takich jak gotowanie, prowadzenie samochodu czy prowadzenie gospodarstwa domowego.
  • Trudności z mówieniem, czytaniem i rozumieniem języka.
  • Dezorientacja czasowa i przestrzenna, zgubienie się nawet w znanych miejscach.
  • Zaburzenia snu i rytmu dobowego.
  • Zwiększone zmiany nastroju i osobowości, takie jak podejrzliwość, agresja czy depresja.
 3. Zaawansowane objawy: W późnych stadiach choroby Alzheimera, objawy są na tyle nasilone, że osoba chora wymaga całodobowej opieki. Zaawansowane objawy mogą obejmować:
  • Utrata zdolności do rozpoznawania bliskich osób i otoczenia.
  • Zanik umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  • Utrata kontroli nad funkcjami fizjologicznymi, takimi jak połykanie, kontrola pęcherza moczowego i jelit.
  • Zaburzenia ruchowe, takie jak sztywność, spastyczność, a w końcowym stadium choroby, niemal całkowita niezdolność do poruszania się.
  • Wystąpienie infekcji, takich jak zapalenie płuc, będących częstą przyczyną śmierci u osób z zaawansowanym Alzheimerem.

Warto zauważyć, że objawy choroby Alzheimera mogą się różnić w zależności od osoby i stadium choroby. Wczesne rozpoznanie i leczenie może pomóc w spowolnieniu postępu choroby oraz w utrzymaniu jakości życia osoby chorej i jej rodziny na dłuższy czas. Dlatego ważne jest, aby osoby zauważające u siebie lub swoich bliskich objawy sugerujące demencję skonsultowały się z lekarzem w celu dokładnej diagnostyki i podjęcia odpowiednich działań. Współpraca z lekarzami, terapeutami i opiekunami może znacząco przyczynić się do poprawy funkcjonowania i jakości życia osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin.

Etapy rozwoju choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera rozwija się stopniowo, przechodząc przez różne etapy, które można opisać jako wczesny, średni i zaawansowany. Oto krótki opis poszczególnych etapów:

 1. Etap wczesny (łagodny): W początkowej fazie choroby objawy są zwykle subtelne i mogą być mylone z normalnym procesem starzenia się. W tej fazie osoba może doświadczać problemów z krótkotrwałą pamięcią, trudności z koncentracją oraz nieznacznych zmian w zachowaniu lub nastroju. Pomimo tych trudności, osoba z wczesnym etapem choroby Alzheimera wciąż może funkcjonować w miarę samodzielnie i wykonywać większość codziennych czynności.
 2. Etap średni (umiarkowany): W miarę postępu choroby objawy stają się coraz bardziej nasilone i mają większy wpływ na funkcjonowanie osoby dotkniętej Alzheimerem. W tym etapie mogą wystąpić problemy z mówieniem, czytaniem, rozumieniem języka oraz wykonywaniem bardziej złożonych zadań. Osoba może również doświadczać dezorientacji czasowej i przestrzennej, a także zmian nastroju i osobowości. W etapie średnim, osoba chora potrzebuje wsparcia w codziennym życiu, ale wciąż może być częściowo samodzielna.
 3. Etap zaawansowany (ciężki): W zaawansowanym etapie choroby Alzheimera, osoba wymaga całodobowej opieki ze względu na utratę zdolności do samodzielnego funkcjonowania. W tym stadium choroby, osoba może tracić zdolność do rozpoznawania bliskich, komunikacji, a także kontroli nad funkcjami fizjologicznymi, takimi jak połykanie czy kontrola pęcherza moczowego i jelit. Zaburzenia ruchowe, takie jak sztywność czy spastyczność, również mogą wystąpić, co prowadzi do niemal całkowitej niezdolności do poruszania się. W etapie zaawansowanym, osoba chora jest szczególnie narażona na infekcje, które mogą prowadzić do śmierci.

Rozpoznanie choroby Alzheimera we wczesnym stadium może pomóc w spowolnieniu postępu choroby, poprzez zastosowanie terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych, jak również wsparcie dla pacjentów i ich rodzin. Wczesne działania mogą znacząco wpłynąć na jakość życia osoby chorej oraz jej bliskich.

Diagnostyka choroby Alzheimera

Diagnoza choroby Alzheimera może być wyzwaniem, ponieważ nie ma jednego testu, który potwierdziłby to schorzenie. Proces diagnostyczny obejmuje różne metody oceny, mające na celu wykluczenie innych przyczyn zaburzeń funkcji poznawczych oraz ocenę charakterystycznych objawów choroby Alzheimera. Oto główne etapy diagnostyki:

 1. Wywiad i badanie fizykalne: Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem i jego rodziną, aby zgromadzić informacje na temat objawów, historii medycznej, rodzinnego występowania choroby, stylu życia oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na funkcje poznawcze. Badanie fizykalne pomaga ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta oraz wykryć ewentualne schorzenia, które mogą być powiązane z objawami.
 2. Testy neuropsychologiczne: Testy neuropsychologiczne oceniają funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga, myślenie abstrakcyjne, zdolność planowania i rozwiązywania problemów. Testy te pomagają lekarzowi ocenić nasilenie objawów oraz określić, czy występujące zaburzenia są charakterystyczne dla choroby Alzheimera czy innych schorzeń.
 3. Badania laboratoryjne: Badania krwi i moczu mogą być wykonane w celu wykluczenia innych przyczyn zaburzeń funkcji poznawczych, takich jak niedobory witamin, infekcje, czy problemy hormonalne.
 4. Badania obrazowe mózgu: Badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (CT) czy rezonans magnetyczny (MRI), pozwalają ocenić strukturę mózgu i wykryć ewentualne uszkodzenia, które mogą być związane z chorobą Alzheimera. W niektórych przypadkach może być również stosowane badanie PET, które ocenia metabolizm mózgu i może wykazać charakterystyczne zmiany obecne w chorobie Alzheimera.
 5. Ocena kliniczna: Na podstawie zebranych informacji lekarz ocenia, czy występujące objawy są zgodne z kryteriami diagnostycznymi dla choroby Alzheimera. Warto zauważyć, że diagnoza jest oparta na ocenie klinicznej, a nie na wynikach jednego konkretnego testu.

Niestety, nie ma obecnie leku, który by całkowicie zahamował rozwój choroby Alzheimera. Niemniej jednak, wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie mogą pomóc spowolnić postęp choroby, poprawić jakość życia pacjentów oraz ułatwić im i ich rodzinom dostosowanie się do nowej sytuacji. Terapia farmakologiczna, interwencje niefarmakologiczne, takie jak terapia zajęciowa, psychologiczna czy fizyczna, oraz wsparcie społeczne i edukacja dla pacjentów i ich rodzin, są kluczowe w zarządzaniu chorobą Alzheimera. Wczesne działania mogą znacząco wpłynąć na jakość życia osoby chorej oraz jej bliskich, pomagając im radzić sobie z wyzwaniami związanymi z chorobą.

Leczenie i wsparcie osób z chorobą Alzheimera

Chociaż nie ma leku, który całkowicie zahamowałby rozwój choroby Alzheimera, istnieje wiele podejść terapeutycznych, które mogą pomóc w kontrolowaniu objawów, spowolnieniu postępu choroby i poprawie jakości życia pacjentów i ich rodzin. Oto główne strategie leczenia i wsparcia:

 1. Leczenie farmakologiczne: Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera mają na celu kontrolowanie objawów neurologicznych i behawioralnych, takich jak zaburzenia pamięci, myślenia, komunikacji czy zmiany nastroju. Najczęściej stosowane leki to:
  • Inhibitory acetylocholinesterazy, takie jak donepezil, rivastygmina czy galantamina, które pomagają zwiększyć poziom acetylocholiny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za funkcje poznawcze.
  • Antagoniści receptorów NMDA, jak memantyna, która może pomóc w kontrolowaniu objawów u osób z zaawansowaną chorobą Alzheimera, poprzez regulację aktywności neuroprzekaźnika glutaminianu.
 2. Terapie niefarmakologiczne: Terapie niefarmakologiczne mają na celu wspieranie funkcjonowania pacjentów, radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego oraz poprawę jakości życia. Niektóre z tych terapii to:
  • Terapia zajęciowa: Pomaga pacjentom utrzymać swoje umiejętności, wykorzystując zajęcia dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
  • Terapia psychologiczna: Może pomóc pacjentom radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami, takimi jak lęk, depresja czy frustracja.
  • Terapia fizyczna: Pomaga utrzymać sprawność fizyczną, poprawiać równowagę, koordynację i siłę mięśniową.
  • Terapia mowy: Pomaga w radzeniu sobie z problemami związanych z mówieniem, czytaniem i pisaniem.
 3. Wsparcie dla rodzin i opiekunów: Rodziny i opiekunowie osób z chorobą Alzheimera często potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z opieką nad bliskimi. Grupy wsparcia, edukacja i usługi doradztwa mogą pomóc im zrozumieć chorobę, dostosować się do nowej sytuacji i nauczyć się, jak skutecznie opiekować się chorym.
 4. Planowanie opieki: W miarę postępu choroby Alzheimera, ważne jest, aby pacjenci i ich rodziny planowali opiekę na przyszłość. Może to obejmować decyzje dotyczące życia w domu opieki, możliwości finansowania opieki oraz wyznaczenie pełnomocników ds. opieki zdrowotnej i zarządzania majątkiem. Planowanie opieki może również obejmować załatwienie kwestii prawnych, takich jak testamenty i pełnomocnictwa.
 5. Środowisko życia: Dostosowanie środowiska życia osoby z chorobą Alzheimera może przyczynić się do poprawy jej funkcjonowania i poczucia bezpieczeństwa. Może to obejmować uproszczenie przestrzeni domowej, zwiększenie oświetlenia, stosowanie oznaczeń czy eliminowanie przeszkód, które mogą prowadzić do upadków.
 6. Aktywność społeczna i intelektualna: Zachęcanie osoby z chorobą Alzheimera do angażowania się w aktywności społeczne, intelektualne i fizyczne może pomóc w opóźnieniu utraty funkcji poznawczych oraz poprawić jakość życia. Uczestnictwo w zajęciach, spotkaniach towarzyskich czy grupach wsparcia może przynieść korzyści zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów.
 7. Podsumowując, leczenie i wsparcie dla osób z chorobą Alzheimera obejmuje wiele różnorodnych podejść terapeutycznych, mających na celu kontrolowanie objawów, spowolnienie postępu choroby oraz poprawę jakości życia pacjentów i ich rodzin. Wczesne działania, terapie wieloaspektowe oraz zaangażowanie opiekunów i społeczności w procesie opieki są kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z chorobą Alzheimera.

Podsumowanie

Choroba Alzheimera jest postępującym zaburzeniem neurodegeneracyjnym, które wpływa na funkcje poznawcze, takie jak pamięć, myślenie i zachowanie. Proces diagnostyczny opiera się na różnych metodach oceny, mających na celu wykluczenie innych przyczyn zaburzeń funkcji poznawczych oraz ocenę charakterystycznych objawów choroby Alzheimera.

Chociaż nie ma leku, który całkowicie zahamowałby rozwój choroby, istnieje wiele podejść terapeutycznych, które mogą pomóc w kontrolowaniu objawów, spowolnieniu postępu choroby i poprawie jakości życia pacjentów i ich rodzin. Leczenie farmakologiczne, terapie niefarmakologiczne, wsparcie dla rodzin i opiekunów, planowanie opieki, dostosowanie środowiska życia oraz aktywność społeczna i intelektualna są kluczowe w zarządzaniu chorobą Alzheimera.

Wczesne działania, terapie wieloaspektowe oraz zaangażowanie opiekunów i społeczności w procesie opieki mają kluczowe znaczenie dla skutecznego radzenia sobie z chorobą Alzheimera.

Opieka krótkoterminowa to idealne rozwiązanie dla osób starszych, które potrzebują tymczasowej opieki i wsparcia, np. podczas rekonwalescencji po chorobie lub po operacji, gdy ich opiekunowie są niedostępni. W Domu Seniora Magdalenka oferujemy opiekę krótkoterminową, która zapewnia wszystko, co jest potrzebne do odpoczynku i regeneracji.

Nasza oferta opieki krótkoterminowej składa się z różnorodnych usług, które pozwalają naszym podopiecznym na spędzenie czasu w przyjaznym i komfortowym otoczeniu. Zapewniamy specjalistyczną opiekę medyczną, smaczne posiłki, komfortowe pokoje oraz liczne zajęcia i programy rekreacyjne.

W Domu Seniora Magdalenka oferujemy kilka rodzajów opieki krótkoterminowej, takie jak opieka weekendowa, opieka dobowa lub opieka w okresie letnim. Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji naszych podopiecznych.

Wysoki komfort

Nasze pokoje zapewniają wysoki komfort i wygodę, a także prywatność i spokój. Każdy pokój jest przystosowany do potrzeb osób starszych i wyposażony w niezbędne udogodnienia. Nasz Dom Seniora Magdalenka spełnia wszystkie wymagania, aby zapewnić naszym podopiecznym najlepsze warunki do wypoczynku i rekonwalescencji.

W Domu Seniora Magdalenka dbamy także o to, aby nasze posiłki były smaczne, zdrowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Menu tworzone jest we współpracy z dietetykiem, aby zapewnić naszym podopiecznym odpowiednią ilość składników odżywczych, a także różnorodność smaków i konsystencji.

Nasze zajęcia i programy rekreacyjne są doskonałą formą aktywności i rozrywki, która pomaga naszym podopiecznym w regeneracji sił i poprawie samopoczucia. Organizujemy różne aktywności, takie jak gimnastyka, warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne czy wyjścia do teatru.

W Domu Seniora Magdalenka wiemy, jak ważna jest opieka krótkoterminowa dla osób starszych i ich rodzin. Dlatego oferujemy usługi najwyższej jakości, które zapewniają naszym podopiecznym spokój, komfort i bezpieczeństwo. Jeśli potrzebujesz tymczasowej opieki dla swojej bliskiej osoby, skorzystaj z naszej oferty i pozwól jej odpocząć i zregenerować siły w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. W Domu Seniora Magdalenka wszystko jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji naszych podopiecznych, aby zapewnić im jak najlepsze warunki do wypoczynku i regeneracji.

Doświadczona kadra

Nasza kadra pracownicza to doświadczeni specjaliści, którzy zapewniają indywidualną opiekę i wsparcie naszym podopiecznym. Personel pielęgniarski i opiekuńczy jest dostępny 24/7, co daje pewność, że nasze podopieczni są zawsze pod opieką wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

W Domu Seniora Magdalenka stawiamy na indywidualne podejście do każdego podopiecznego, co oznacza, że nasze usługi są dostosowane do potrzeb i wymagań każdej osoby. Dzięki temu nasi podopieczni mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie w naszym Domu Seniora, a jednocześnie korzystać z różnorodnych usług, które pomagają w regeneracji sił i poprawie samopoczucia.

Jeśli szukasz miejsca, gdzie Twoja bliska osoba będzie mogła odpocząć i zregenerować siły w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu, opieka krótkoterminowa w Domu Seniora Magdalenka jest właśnie dla Ciebie. Nasza oferta składa się z różnorodnych usług, które pozwalają naszym podopiecznym na spędzenie czasu w komfortowych warunkach i zregenerowanie sił. Skorzystaj z naszej oferty i pozwól swojej bliskiej osobie na odpoczynek i regenerację sił.

Dzienny Dom Seniora to forma opieki dla osób starszych, które nie potrzebują całodobowej opieki, ale chcą mieć zapewnione miejsce, gdzie będą mogli spędzać czas w towarzystwie innych ludzi i korzystać z różnych atrakcji. Dom Seniora Magdalenka oferuje Dzienny Dom Seniora, który spełnia wymagania najbardziej wymagających seniorów.

Dzienny Dom Seniora to idealne rozwiązanie dla osób starszych, które nie potrzebują całodobowej opieki, ale chcą mieć zapewnione miejsce, gdzie będą mogli spędzać czas w towarzystwie innych ludzi i korzystać z różnych atrakcji. Dzięki Dziennemu Domowi Seniora, osoby starsze mogą pozostać niezależne i aktywne, a jednocześnie otrzymać potrzebną opiekę i wsparcie.

W Domu Seniora Magdalenka oferujemy wyjątkowy Dzienny Dom Seniora, który zapewnia wszystko, co jest potrzebne do aktywnego spędzania czasu i utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. Nasza oferta składa się z różnorodnych zajęć terapeutycznych, programów rekreacyjnych i kulturalnych, specjalistycznej opieki medycznej, smacznych posiłków i opieki pielęgniarskiej. Wszystko po to, aby nasi podopieczni czuli się jak najlepiej i mieli szansę na rozwijanie swoich zainteresowań.

Terapia

Jednym z największych atutów naszego Dziennego Domu Seniora są zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne prowadzone przez naszą wykwalifikowaną terapeutkę, Darię. Podczas zajęć, podopieczni mają szansę na rozwijanie swoich zainteresowań, poprawę koordynacji ruchowej, a także integrację z innymi mieszkańcami. Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze, w grupach o niewielkiej liczbie uczestników, co pozwala na indywidualne podejście do każdej osoby.

Posiłki

Nasza kuchnia dba o zapewnienie zdrowych i smacznych posiłków, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji naszych podopiecznych. Menu tworzone jest we współpracy z dietetykiem, aby zapewnić odpowiednią ilość składników odżywczych, a także różnorodność smaków i konsystencji. Nasza kuchnia oferuje także opcje dietetyczne dla osób z alergiami lub nietolerancjami pokarmowymi.

Opieka

Personel pielęgniarski i opiekuńczy w Domu Seniora Magdalenka dba o bezpieczeństwo i zdrowie naszych podopiecznych. Nasi pracownicy są wykwalifikowani i doświadczeni w opiece nad osobami starszymi, w tym także nad osobami z różnymi chorobami i schorzeniami. Zapewniamy wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak kąpiele, ubieranie czy przyjmowanie leków. Nasz personel jest także dostępny 24/7 w przypadku nagłych sytuacji.

W Domu Seniora Magdalenka wiemy, jak ważne jest zapewnienie seniorom odpowiedniej opieki i wsparcia, a także możliwości aktywnego spędzania czasu. Nasz Dzienny Dom Seniora spełnia wszystkie te wymagania, oferując wyjątkowe zajęcia, zdrowe posiłki i specjalistyczną opiekę medyczną. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z usług, które pomogą Twojej bliskiej osobie w utrzymaniu zdrowia, dobrego samopoczucia i aktywności.

Nasza oferta Dziennego Domu Seniora jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i preferencji naszych podopiecznych. Dzięki temu każdy z seniorów może skorzystać z programów, które najbardziej mu odpowiadają i pomogą mu w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji.

W Domu Seniora Magdalenka dbamy o komfort i bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Nasi wykwalifikowani pracownicy zapewniają indywidualną opiekę i wsparcie, które pozwalają naszym podopiecznym czuć się jak w domu. Wszystkie pokoje są przystosowane do potrzeb osób starszych, a Dom Seniora Magdalenka spełnia wszystkie wymagania dla miejsc, które zapewniają najlepszą opiekę seniorom.

Jeśli szukasz miejsca, gdzie Twoja bliska osoba będzie mogła spędzać czas w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu, Dzienny Dom Seniora w Domu Seniora Magdalenka jest właśnie dla Ciebie. Zapewniamy naszym podopiecznym wszystko, co potrzebne do aktywnego spędzania czasu i utrzymania zdrowia i dobrej kondycji, a także ciepło i opiekę, które pozwalają czuć się jak w domu.

Adaptacja osoby z chorobą Alzheimera do życia w Domu Opieki może być trudna zarówno dla samej osoby, jak i dla jej rodziny. Przeprowadzka do nowego miejsca, nowi ludzie i rutyna dnia mogą być trudne do zaakceptowania dla osoby z chorobą Alzheimera. Dlatego bardzo ważne jest, aby zapewnić jak najlepsze warunki adaptacji dla osoby z chorobą Alzheimera.

Stwórz rodzinny klimat

Stworzenie przyjaznego i rodzinnego klimatu w Domu Opieki jest niezwykle ważne dla osób z chorobą Alzheimera. Osoby te często mają problemy z orientacją i zapamiętywaniem nowych miejsc, co może prowadzić do poczucia zagubienia i lęku. Dlatego w Domu Opieki Magdalenka staramy się zapewnić podopiecznym ciepłą i przyjazną atmosferę, która pomaga im poczuć się komfortowo i bezpiecznie w nowym otoczeniu.

Stworzenie rodzinnego klimatu jest jednym z kluczowych elementów w naszej filozofii opieki. Nasz personel jest wyszkolony w zakresie budowania relacji z osobami z chorobą Alzheimera, aby zapewnić im poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Podopieczni otrzymują indywidualną opiekę, w której staramy się uwzględniać ich potrzeby i preferencje, aby zapewnić im jak najlepszy komfort.

W Domu Opieki Magdalenka staramy się również zapewnić odpowiednie udogodnienia, takie jak przytulne pokoje, przestrzenie rekreacyjne i kuchnie, w których można gotować. Nasz personel organizuje także różne zajęcia i aktywności, które pomagają podopiecznym czuć się jak w domu i zintegrować się z innymi mieszkańcami Domu Opieki.

Dostosuj otoczenie do potrzeb osoby z chorobą Alzheimera

Dostosowanie otoczenia do potrzeb osoby z chorobą Alzheimera może pomóc w redukcji stresu i lęku, a także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Dom Opieki Magdalenka zapewnia odpowiednie oświetlenie, kolory ścian i mebli, poręcze i uchwyty oraz sprzęty, które pomagają w utrzymaniu samodzielności.

Dobry sen

Sen jest bardzo ważnym aspektem życia osoby z chorobą Alzheimera. W Domu Opieki Magdalenka zadbać o odpowiednie warunki do snu, takie jak odpowiednia temperatura w pokoju, wygodne łóżko i ciche otoczenie. Zapewniamy także specjalne lampki nocne, które pomagają osobie z chorobą Alzheimera zorientować się w otoczeniu w nocy.

Spersonalizowany plan dnia

Stworzenie spersonalizowanego planu dnia może pomóc osobie z chorobą Alzheimera poczuć się bardziej pewnie i bezpiecznie w nowym otoczeniu. Plan w Domu Opieki Magdalenka jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i zdolności osoby, uwzględniając rutynowe czynności, takie jak jedzenie, sen, higiena osobista oraz terapia.

Upewnij się, że personel jest wykwalifikowany

Personel w Domu Opieki Magdalenka jest odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony w opiece nad osobami z chorobą Alzheimera. Nasz personel jest cierpliwy i empatyczny w stosunku do podopiecznych, co pomaga im poczuć się bardziej komfortowo w nowym otoczeniu. W Domu Opieki Magdalenka personel dba o komfort i bezpieczeństwo podopiecznych, a także zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną i terapeutyczną.

W Domu Opieki Magdalenka wiemy, jak trudna może być adaptacja osoby z chorobą Alzheimera do życia w nowym miejscu. Dlatego zawsze staramy się zapewnić jak najlepsze warunki dla naszych podopiecznych, aby pomóc im poczuć się jak w domu. Nasz Dom Opieki jest wyposażony we wszystkie niezbędne udogodnienia, a nasi doświadczeni pracownicy zapewniają wysoką jakość opieki i terapii. Dlatego jeśli szukasz miejsca, gdzie Twoja bliska osoba z chorobą Alzheimera otrzyma indywidualną opiekę w przyjaznym i rodzinnej otoczeniu, Dom Opieki Magdalenka jest właśnie dla Ciebie. Nasz Dom Opieki zapewni Twojej bliskiej osobie opiekę, wsparcie i ciepło, których potrzebuje, aby czuć się jak w domu.

Choroba Alzheimera jest jednym z najbardziej powszechnych schorzeń neurologicznych u osób starszych. Osoby z chorobą Alzheimera wymagają specjalistycznej opieki, dlatego wybór odpowiedniego ośrodka jest kluczowy dla ich zdrowia i dobrej kondycji psychicznej. W tym artykule dowiesz się, jak wybrać najlepszy ośrodek dla osób z chorobą Alzheimera.

Zbadaj opinie i referencje ośrodków dla osób z chorobą Alzheimera.

Badanie opinii i referencji jest bardzo ważnym krokiem w procesie wyboru najlepszego ośrodka dla osób z chorobą Alzheimera. Istnieją różne sposoby, aby zdobyć opinie i referencje od innych osób. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 1. Strony internetowe - warto poszukać opinii i recenzji na stronach internetowych poświęconych temu tematowi. Można skorzystać z wyszukiwarek internetowych, aby znaleźć fora dyskusyjne, portale medyczne lub strony internetowe, na których opiekunowie i rodziny dzielą się swoimi doświadczeniami z ośrodkami dla osób z chorobą Alzheimera.
 2. Porozmawiaj z innymi opiekunami - jeśli znasz kogoś, kto opiekuje się osobą z chorobą Alzheimera lub zna kogoś, kto korzystał z usług ośrodka dla osób z tą chorobą, warto porozmawiać z nimi i zapytać o ich opinie i doświadczenia. Zadzwoń do nas, odbieramy codziennie 790518695
 3. Konsultacja z lekarzem - lekarz może polecić najlepsze ośrodki dla osób z chorobą Alzheimera na podstawie swojego doświadczenia i wiedzy na temat specjalistycznej opieki.
 4. Spotkanie z przedstawicielami ośrodka - warto umówić się na spotkanie z przedstawicielami ośrodka, aby dowiedzieć się więcej o usługach, standardach opieki i warunkach pobytu.
 5. Sprawdzenie opinii na portalach społecznościowych - wiele ośrodków dla osób z chorobą Alzheimera posiada profile na portalach społecznościowych, na których można znaleźć opinie od innych użytkowników.

Dzięki badaniu opinii i referencji, można poznać opinie innych osób na temat danego ośrodka i podjąć najlepszą decyzję dotyczącą wyboru ośrodka dla swoich bliskich.

Zwróć uwagę na standardy opieki

Najlepsze ośrodki dla osób z chorobą Alzheimera zapewniają najwyższe standardy opieki. Warto sprawdzić, czy placówka ma odpowiednie kwalifikacje, a także jakie świadczenia oferuje. Należy zwrócić uwagę na ilość personelu oraz ich kwalifikacje, a także na dostępność specjalistycznej opieki medycznej.

Sprawdź warunki pobytu

Warunki pobytu w ośrodku dla osób z chorobą Alzheimera powinny być jak najlepsze, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo podopiecznym. Warto zwrócić uwagę na czystość i estetykę pomieszczeń, a także na dostępność udogodnień dla mieszkańców.

Skonsultuj się z lekarzem

Przed podjęciem decyzji o wyborze ośrodka dla osób z chorobą Alzheimera, warto skonsultować się z lekarzem, który jest specjalistą w dziedzinie chorób neurologicznych. Lekarz może doradzić w kwestii wyboru najlepszej placówki oraz pomóc w wyborze odpowiednich świadczeń medycznych.

Zwróć uwagę na program terapeutyczny

Najlepsze ośrodki dla osób z chorobą Alzheimera powinny zapewnić program terapeutyczny, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na to, czy ośrodek oferuje specjalistyczne zajęcia i terapie, takie jak zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, psychologiczne czy terapie zajęciowe. Program terapeutyczny powinien być skomponowany w taki sposób, aby poprawić kondycję fizyczną i psychiczną mieszkańców, a także stymulować ich umysł.

Sprawdź, jakie usługi dodatkowe oferuje ośrodek

Dobry ośrodek dla osób z chorobą Alzheimera powinien oferować nie tylko podstawowe usługi, ale także dodatkowe, które zwiększą komfort i jakość życia mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na to, czy ośrodek oferuje np. opiekę pielęgniarską, pomoc w codziennych czynnościach, takich jak kąpiele, ubieranie czy przygotowywanie posiłków, a także na dostępność dodatkowych udogodnień, takich jak tereny rekreacyjne, biblioteka czy sala kinowa.

Oceń dostępność i lokalizację

Ośrodek dla osób z chorobą Alzheimera powinien być łatwo dostępny dla rodziny i bliskich mieszkańców. Warto sprawdzić, czy ośrodek znajduje się w dobrej lokalizacji, która umożliwi łatwy dojazd i odwiedziny. Dobra lokalizacja powinna również umożliwić mieszkańcom korzystanie z pobliskich terenów zielonych, parków czy spacerów.

Wybór najlepszego ośrodka dla osób z chorobą Alzheimera

Podsumowując, wybór odpowiedniego ośrodka dla osób z chorobą Alzheimera jest niezwykle ważny, aby zapewnić odpowiednią opiekę i jakość życia dla mieszkańców. Aby dokonać najlepszego wyboru, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, takich jak opinie i referencje od innych osób, standardy opieki, warunki pobytu, program terapeutyczny, usługi dodatkowe, dostępność i lokalizację. Dobrze dobrany ośrodek powinien oferować specjalistyczną opiekę medyczną, terapię i zajęcia dostosowane do potrzeb mieszkańców, a także zapewnić bezpieczeństwo, komfort i dostęp do udogodnień. Dzięki temu można zapewnić jak najlepsze warunki życia dla osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodziny i bliskich.

Terapia zajęciowa przyczynia się do podtrzymania i rozwoju funkcji kognitywnych osób starszych. Jest to metoda rehabilitacji fizycznej, psychicznej oraz emocjonalnej. W Domu Seniora Magdalenka opiera się na współpracy osoby starszej z terapeutą. Wykonywane w trakcie terapii zwykłe czynności domowe, oraz proste prace artystyczne nadają życiu sens, pozwalają osobie rehabilitowanej czuć się produktywnym członkiem społeczeństwa.

W Domu Seniora Magdalenka obok aktywności stricte fizycznej, terapia zajęciowa jest ważnym filarem wsparcia osób starszych. Bloki zajęć terapeutycznych odbywają się codziennie, pod czujnym okiem terapeuty zajęciowego. Zajęcia prowadzone są dwa razy dziennie. Rano bezpośrednio po śniadaniu, oraz popołudniu. W weekendy organizujemy wyjścia grupowe poza ośrodek.

Terapia zajęciowa w domu opieki

W domu opieki Magdalenka prowadzimy wiele różnych form zajęciowych, aby umilić i urozmaicić pobyt osobom starszym. Wszystkie zajęcia dostosowywane są indywidualnie do możliwości uczestników. Celem naszych działań jest optymalizacji sprawności psychicznej, fizycznej oraz umysłowej naszych mieszkańców.

Najczęściej prowadzone zajęcia w Domu Seniora Magdalenka:

Pozytywny wpływ terapii zajęciowej

Mieszkańcy dzięki udziałowi w terapii zajęciowej budują poczucie własnej wartości, oraz samodzielność. Wykonywanie codziennych czynności staje się dla nich mniejszym obciążeniem i podchodzą do nich z większą wytrwałością i spokojem. Aktywny udział w zajęciach terapeutycznych sprawia, że mieszkańcy czują się członkami Magdalenkowej społeczności. Ponadto jest to sposób na obniżenie napięcia nerwowego. Różne formy terapii pozwalają zrzucić emocjonalny ciężar z barków naszych mieszkańców. Liczne zajęcia poza naszym domem budują więź ze środowiskiem zewnętrznym i zapobiegają uczuciu wykluczenia. Dzięki terapii mieszkańcy czują się potrzebni.

Dom opieki dla seniorów z chorobą Alzheimera zlokalizowany jest w Dusznikach Zdrój, przy ulicy Sprzymierzonych 11. Budynek otoczony jest górami, w kojącym zaciszu, pozostając odseparowanym od miejskiego zgiełku. Dzięki tak zlokalizowanemu obiektowi podopieczni znajdują w nim zarówno spokój, jak i bliskość z naturą oraz możliwość uczestniczenia w życiu towarzyskim i miejskim.

Chcąc ułatwić Państwu dotarcie, przygotowaliśmy krótki poradnik z informacjami jak dojechać do naszego obiektu. We wpisie zdradzimy również co warto odwiedzić – zarówno podczas podróży, jak i podczas spokojnego, popołudniowego spaceru.

Mamy nadzieję, że dzięki temu jeszcze szybciej przyjdzie nam Państwa poznać!

Jak do nas trafić?

Dom Opieki Magdalenka znajduje się nieopodal skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Sprzymierzonych. Ośrodek zlokalizowany jest z dala od zgiełku głównych ulic, otaczając się apartamentami i pięknymi, zielonymi taranami.

Nasz dom opieki znajduje się w jednym z czołowych i najpiękniejszych uzdrowisk w Polsce. Dlatego też przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego kraju, podróżując nie tylko autem, ale także komunikacją podmiejską czy PKP.

Dom opieki dla osób starszych w pobliżu Wrocławia znajduje się nieopodal dużych, głównych miast województwa. Z Wrocławia trasa wynosi około 120 km, z Wałbrzycha 75km, a z Opola 135km. Łączny czas przejazdu autem, z np. Wrocławia, wynosi około 1 godzinę i 40 minut – tak krótki czas podróży sprzyja „wypadom” za miasto oraz weekendowemu urlopowaniu w gronie rodziny i przyjaciół. Nieopodal ośrodka znajduje się parking bezpłatny, co zdecydowanie sprzyja podróżowaniu własnym środkiem transportu.

Z większych miast Polski kursują również autobusy, takie jak np. FlixBus. Z Wrocławia do Dusznik przyjdzie Państwu zapłacić około 20 zł w jedną stronę. Najszybsze autobusy pokonują wspomnianą trasę w czasie około 2g 12m, parkując przy przystanku Duszniki-Zdrój ZEM. Miejsce postoju autobusu to niecały kilometr (około 10 minut spacerem) od naszego domu opieki.

Alternatywą dla autobusu jest również pociąg, którego trasę realizuje Kolej Dolnośląska. Ponownie - z Wrocławia cena w jedną stronę wynosi około 24 zł, a czas przejazdu waha się od ponad 2 godzin do prawie 3 godzin. PKP w Dusznikach Zdroju znajduje się na ulicy Dworcowej, około 18minut spacerem od naszego ośrodka. 

Okoliczne tereny

O ile nasza całodobowa pomoc osobom starszym zakłada pomoc i wsparcie 24h/7, o tyle nadal umożliwiamy naszym podopiecznym aktywne życie poza ośrodkiem. Zachęcamy także, aby rodziny mieszkańców aktywnie zwiedzały teren pięknych Dusznik, ciesząc się naturą i cudownością krajobrazów.

Lokalizacja ośrodka sprzyja spacerom, aktywizuje mieszkańców i pozwala na kontakt z przyrodą. Wszystko to uzupełnia bliskość z głównymi punktami miasta - również uzdrowiskami i sanatoriami (do Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit jest zaledwie 700metrów spacerem).

Blisko zlokalizowane są także kościoły lub kaplice, które wzbogacają życie duchowe naszych mieszkańców. Do kaplicy Pustelnik dostaniemy się w mniej niż 12 minut, a do Klasztoru Franciszkanów - w niecałe 30 minut. Dodatkowo, na terenie domu znajduje się kapliczka, w której odprawiane są regularne nabożeństwa.

Rynek z targiem warzywnym i Urzędem Miejskim położony jest 600 metrów od Ośrodka. Wokół znajdziemy też liczne sklepy spożywcze - Dino lub Żabka - a także restauracje i wille. 

W mniej niż 3 minuty dostaniemy się do źródła wody zdrojowej Jacek, a w mniej niż 30 minut - do pięknego Parku Zdrojowego. Nieopodal znajduje się także plac zabaw, hala sportowa, apteki i centrum medyczne, co z pewnością doceni nie tylko nasz podopieczny, ale także jego najbliższa rodzina.

Wybierając dom opieki chcemy zapewnić swoim bliskim komfortowe, przyjazne miejsce, które nie tylko będzie wspierało ich rozwój i pasje, ale także stanie się bezpiecznym kątem, ułatwiającym codzienną walkę z chorobami i niepełnosprawnościami. Zdajemy sobie sprawę, że decyzja o umieszczeniu naszego bliskiego w domu opieki bywa trudna. Z jednej strony wymaga zaangażowania, empatii i przygotowania - z drugiej wymaga odpowiedniej dokumentacji i spełnienia warunków, które zapewniają o bezpieczeństwie wszystkich podopiecznych. 

W poniższym materiale spróbujemy pokrótce wyjaśnić, jakie są wymogi przyjęcia do domu opieki. Warto jednak podkreślić, że każdego, przyszłego mieszkańca traktujemy w sposób indywidualny, dlatego radzimy skontaktować się z nami, w celu pozyskania informacji kto może zostać przyjęty do domu starości. 

 Zasady przyjęcia do domu opieki

Warunki przyjęcia do domu opieki uzależnione są od kilku czynników. Po pierwsze - pewne wymogi i standardy narzucone są odgórnie. Po drugie - część zasad jest kwestią wewnętrzną, zgodną z naszym regulaminem.

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że prywatne domy nierzadko wymagają innych dokumentów niż domy prowadzone przez samorządy lub instytucje pozarządowe. Zawsze zachęcamy więc do bezpośredniego kontaktowania się z naszym biurem, aby uzyskać dokładne i szczegółowe informacje na temat świadczonych usług i dokumentów, dzięki którym owe usługi będą świadczone. 

Na czele podstawowych dokumentów, które należy skompletować i złożyć, jest zaświadczenie lekarskie, które wydaje najczęściej lekarz rodzinny. Jego zadaniem jest przedstawić diagnozę i schorzenia towarzyszące, a także potwierdzić, że pacjent faktycznie może potrzebować pomocy lekarskiej. Pod mianem pomocy mamy na myśli zarówno wsparcie w samodzielnym funkcjonowaniu, jak i opiekę pod kątem medycznym (np. na skutek postępującej choroby Alzheimera). 

Jeśli przyszły podopieczny wymaga wsparcia psychiatry lub psychologa, należy uzyskać opinię o stanie zdrowia od psychologa. Jeśli zaś wykazuje się niepełnosprawnością - konieczne będzie zaświadczenie o owej niepełnosprawności. 

Powyższe dokumenty są ważne z punktu widzenia medycznego i prawnego. Zdarzają się jednak wyjątkowe i losowe sytuacje, w których owy dokument nie jest konieczny - przeważnie dotyczy to pacjentów domu pomocy społecznej. 

W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że w przypadku dziennego pobytu w domu opieki - gdzie odbywają się zajęcia np. rekreacyjne - warunki przyjęcia są inne i nieco łatwiejsze do spełnienia. Zdarza się bowiem, że pobyt dzienny opiera się wyłącznie na zorganizowaniu zajęć edukacyjnych czy kulturalnych, przez co wiele decyzji podejmowanych jest po np. indywidualnym zapoznaniu się z potrzebami przyszłego podopiecznego.

Nie stawiamy wymogów dotyczących pochodzenia czy adresu zamieszkania – nasi mieszkańcy nie pochodzą wyłącznie z Dusznik Zdrój. Z przyjemnością gościmy seniorów z całej Polski. Nasz dom opieki Dolny Śląsk otwarty jest na wizyty zapoznawcze, dzięki którym uzyskają Państwo więcej informacji na temat wymogów, sposobu dojazdu i warunków odwiedzin. Zapraszamy!

Góry Stołowe - malownicze miejsce w województwie dolnośląskim, należące do łańcucha Sudetów Środkowych. Ich zachodnia część należy do Czech, a od 1993 roku na terenie gór znajduje się Park Narodowy.

To magiczne, pełne natury i spokoju miejsce jest wprost stworzone do pieszych wycieczek, rekreacji i rekonwalescencji. Piękny widok ośnieżonych szczytów oraz bujne lasy otaczają dom opieki Magdalenka, umilając mieszkańcom codzienne obowiązki. Bez wątpienia tak położone prywatne domy opieki Wrocław oferują niezwykle cenną wartość, z której warto jak najwięcej czerpać.

Uzdrowisko pełne zieleni

Góry Stołowe pełne są malowniczych, tętniących naturą terenów. Alternatywą dla długich wycieczek i szlaków górskich są oczywiście parki, które sprzyjają spokojnej rekreacji, odpoczynkowi i obcowaniu z naturą. Tak oto w Kudowie Zdrój - jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce (i Europie!)- znajdziemy Park Zdrojowy z główną atrakcją - Pijalnią wód Zdrojowych i majestatycznym amfiteatrem. Ten kultowy już, miejski park znajduje się zaledwie ok.20 km od Duszniki Zdrój, co stanowi za doskonałą opcję na krótką, rodzinną wycieczkę. Po spacerze w wąskich i zielonych uliczkach, warto zobaczyć pokaz kolorowych fontann (ich historia sięga początku XX wieku). To spektakularne widowisko zobaczyć można na Rynku w godzinach wieczornych.

Nieco bliżej - bo bezpośrednio w Dusznikach - znajduje się Dworek Chopina, który powstał na zlecenie króla Fryderyka II. Jego budowa rozpoczęła się na początku XIX wieku i do dziś pełni jedną z piękniejszych punktów na mapie uzdrowiskowego miasta. Dworek znajdziesz w Parku Zdrojowym, położonego około 1.5km od naszego domu opieki. W ciągu dwudziestominutowego spaceru znajdziesz się w parku objęta strefami przyrody oraz strefą otuliny Parku Narodowego. Bliski kontakt z naturą oraz szerokie spektrum możliwości rekreacyjnych, to jedna z głównych zalet dolnośląskich terenów.

W parku znajdziemy także Pijalnię Wód Mineralnych oraz Źródło Agata - pełne szczawaniów magnezowych i sodowych. Wodę ze Źródła można pobierać bezpłatnie.

Kultura i duchowość na wyciągnięcie ręki

We wspomnianym już Parku Zdrojowym w Dusznikach regularnie odbywają się koncerty, sygnowane nazwiskiem popularnego pianisty. Od 1946 roku, na około 120 lat po pierwszym koncercie Chopina w Dusznikach, odbywa się słynny Festiwal Chopinowski. Co roku biorą w nich udział najbardziej wyjątkowi i utalentowani artyści na całym świecie, a wygrana w konkursie jest przepustką do wielkiej, międzynarodowej kariery. Teatr Zdrojowy jest również obowiązkowym punktem wieczornych spacerów - pięknie oświetlony budynek jest idealnym miejscem na spokojny relaks przed snem.

Na terenie miasta znajdują się też piękne, zabytkowe kościoły, które zostały wpisane na listę Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wśród nich wymienia się m.in. renesansowo- barokowy kościół par. pw. ś. Piotra i Pawła, z XVII w oraz kaplicę pustelnika, z XVIII w. (dawna kaplica Świętej Trójcy).

Dla odważnych podróżników

Tereny górzyste to oczywiście raj dla turystów i rodzin, odwiedzających swoich starszych krewnych. Punktem widokowym, który warto zobaczyć podczas takich odwiedzin, jest Szczeliniec Wielki, Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie i Błędne Skały.

Obecnie najpopularniejszymi szlakami jest szlak czerwony - rozpoczynający się w Kudowie Zdrój, szlak żółty - przez Lisią Przełęcz i Białe Skały oraz szlak niebieski - prowadzący do Schroniska PTTK “Jagodna”.

Choroba Alzheimera jest niezwykle trudną w leczeniu dolegliwością Jej nieregularne postępowanie oraz wciąż nie do końca zbadana etymologia stwarza problemy nie tylko chorym, ale także ich najbliższym. W tym trudnym czasie, obcując z dolegliwościami i neurodegeneracją, która prowadzi do otępienia, nierzadko kiedy przychodzi nam podjąć trudną i emocjonalną decyzję.

Osoba zmagająca się z otępieniem wymaga z czasem stałej opieki, ale również wsparcia, zrozumienia i komfortu do wykonywania codziennych obowiązków. To w takich okolicznościach przychodzi nam decydować o skorzystaniu z pomocy domu opieki.

Jakie zalety niesie za sobą dom opieki?

Rozpatrując ewentualne skorzystanie z pomocy specjalistów, pracujących w domu opieki, często analizujemy wady i zalety takiego rozwiązania. Dlatego też niejako “z pierwszej ręki” zebraliśmy te najważniejsze, decydujące wartości, które nieco ułatwią podjęcie owej decyzji.

Postępująca choroba - a co za tym idzie postępujące uszkodzenie mózgu - przyczynia się do upośledzenia funkcji, takiej jak motoryka czy mowa. Pojawiające się trudności w zakresie koordynacji ruchów, chodzeniu czy artykułowaniu swoich potrzeb wymagają więc stałej opieki, która zapewni bezpieczeństwo i pomoc - również w wykonywaniu takich czynności jak codzienna higiena. Z oczywistych względów pomoc 24/7 wymaga więc czasu, poświęcenia i przełamania nierzadko pewnych, intymnych granic. Wszystkie te elementy są wyjątkowo trudne dla zaangażowanych emocjonalnie opiekunów - rodzeństwa, dzieci lub wnuków. Dlatego też największą, kluczową zaletą domu opieki jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentowi, jak i odciążenie psychiczne jego bliskich. Piecza nad codziennymi aktywnościami oraz doświadczenie w niesieniu pomocy, zapewnia spokój i cierpliwość, której szczególnie mocno potrzebują chorzy.

Z tej cierpliwości i spokoju wynika niejako druga zaleta. Wśród specjalistów i doświadczonych ekspertów, dom opieki zapewnia również wsparcie medyczne - począwszy od przeprowadzanej rehabilitacji, po psychoterapię, leczenie farmakologiczne i codzienną pomoc sztabu pielęgniarek. Tylko tak obszerne wsparcie pozwoli stawiać czoła wyzwaniom, a także przeciwdziałać postępującej degeneracji układu nerwowego. Warto w tym miejscu nadmienić, iż wraz z Alzheimerem pojawiają się też inne dolegliwości - w tym choroba Parkinsona (choć leki nowej generacji w mniejszym stopniu wywołują objawy zespołu parkinsonowskiego), która również wymaga wsparcia medycznego. Wsparcie to objawia się m.in. starannie przygotowanymi posiłkami, nadzorowaniem przyjmowania farmakologii, zajęciami rehabilitacyjnymi i badaniami kontrolnymi (u chorych cierpiących na dolegliwości otępienne konieczne jest częstsze wykonywanie badań - głównie względu na to, że ci często nie potrafią skarżyć się ani zgłaszać dolegliwości).

Trzecia zaleta odnosi się do środowiska i zajęć około-terapeutycznych, dzięki którym chory może nadal funkcjonować w społeczeństwie i rozwijać swoje pasje. Zajęcia grupowe - również kreatywne - pozwalają zacieśniać więzi z innymi pacjentami, okoliczne tereny sprzyjają aktywności fizycznej, a dodatkowe atrakcje zapewniają godne zmaganie się z ewentualnymi przeciwnościami. Wszystkie te wartości, wraz z zaufaniem podawanym przez opiekuna, ułatwiają zmaganie się z dolegliwościami, dając tym samym namiastkę zdrowia.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram