Choroba Alzheimera: objawy, przyczyny i etapy rozwoju.

Choroba Alzheimera to przewlekłe, postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, które stanowi najczęstszą przyczynę demencji u osób starszych. Dotyka miliony ludzi na całym świecie, wpływając na ich życie codzienne oraz życie ich bliskich. W artykule tym przyjrzymy się bliżej objawom, przyczynom i etapom rozwoju choroby Alzheimera. Zrozumienie tych aspektów może pomóc w identyfikacji wczesnych objawów, co z kolei umożliwi podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych i leczenia, a także wsparcia dla osoby dotkniętej chorobą i jej rodziny. Zapraszamy do lektury.

Czym jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera to postępujące, nieodwracalne schorzenie neurodegeneracyjne, które dotyka głównie osoby starsze. Stanowi około 60-80% przypadków demencji i charakteryzuje się stopniowym pogarszaniem funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, czy zdolność do planowania i podejmowania decyzji. W miarę postępu choroby, pacjenci mogą również doświadczać zmian w zachowaniu, nastroju i osobowości.

Choroba Alzheimera została po raz pierwszy opisana przez niemieckiego neurologa i psychiatrę Aloisa Alzheimer w 1906 roku. Badania nad tym schorzeniem doprowadziły do odkrycia, że w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera występują dwa charakterystyczne zmiany patologiczne: złogi białka beta-amyloidu, zwane plakami amyloidowymi, oraz splątki neurofibrylarne, będące skupiskami białka tau. Te zmiany prowadzą do uszkodzenia i śmierci komórek nerwowych, co z kolei skutkuje postępującym pogorszeniem funkcjonowania mózgu.

Chociaż choroba Alzheimera jest najbardziej rozpowszechniona wśród osób powyżej 65 roku życia, zdarzają się również przypadki tzw. młodzieńczej demencji alzheimera, która może pojawić się nawet przed 40 rokiem życia. W miarę starzenia się społeczeństwa liczba osób dotkniętych chorobą Alzheimera rośnie, co sprawia, że jest to jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego na świecie.

Przyczyny choroby Alzheimera

Przyczyny choroby Alzheimera są złożone i obejmują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe oraz styl życia. Oto niektóre z głównych przyczyn tego schorzenia:

 1. Genetyczne predyspozycje: Naukowcy zidentyfikowali kilka genów, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Najważniejszym z nich jest gen APOE ε4, który występuje u około 25-30% ludności, ale tylko u około 40% pacjentów z chorobą Alzheimera. Istnieją także rzadsze mutacje genów (APP, PSEN1, PSEN2), które powodują tzw. chorobę Alzheimera dziedziczoną w sposób autosomalnie dominujący. Osoby z tymi mutacjami mają prawie pewność, że rozwiną chorobę w młodszym wieku.
 2. Czynniki środowiskowe: Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów na to, że konkretne czynniki środowiskowe powodują chorobę Alzheimera, istnieje kilka podejrzeń dotyczących wpływu takich czynników na ryzyko zachorowania. Należą do nich m.in. długotrwałe narażenie na substancje toksyczne, takie jak metale ciężkie, pestycydy czy zanieczyszczenie powietrza.
 3. Styl życia i wpływ innych chorób: Badania wykazują, że niektóre czynniki związane ze stylem życia, takie jak niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy otyłość, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Ponadto, niektóre choroby, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca i naczyń krwionośnych oraz zaburzenia snu, mogą również wpływać na rozwój choroby Alzheimera.

Warto zaznaczyć, że choć przyczyny choroby Alzheimera są złożone i nie do końca zrozumiałe, istnieją dowody na to, że prowadzenie zdrowego stylu życia może zmniejszyć ryzyko zachorowania. Dbałość o zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną, umiarkowane spożycie alkoholu, niepalenie oraz kontrolowanie chorób współistniejących może przyczynić się do opóźnienia lub zapobiegania wystąpieniu choroby Alzheimera u niektórych osób.

Objawy choroby Alzheimera

Objawy choroby Alzheimera rozwijają się stopniowo i pogarszają się z czasem. Można je podzielić na wczesne, pośrednie i zaawansowane objawy:

 1. Wczesne objawy: W początkowej fazie choroby Alzheimera, objawy są zazwyczaj subtelne i mogą być mylone z normalnym procesem starzenia się. Wczesne objawy mogą obejmować:
  • Problemy z krótkotrwałą pamięcią.
  • Trudności w planowaniu, podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.
  • Zaburzenia koncentracji i uwagi.
  • Łatwe męczenie się.
  • Lekkie zmiany nastroju i osobowości, takie jak drażliwość, apatia czy niepokój.
 2. Objawy pośrednie: W miarę postępu choroby, objawy stają się coraz bardziej widoczne i wpływają na codzienne funkcjonowanie osoby dotkniętej Alzheimerem. Objawy pośrednie mogą obejmować:
  • Utrudnienia w wykonywaniu zadań, które wcześniej były łatwe, takich jak gotowanie, prowadzenie samochodu czy prowadzenie gospodarstwa domowego.
  • Trudności z mówieniem, czytaniem i rozumieniem języka.
  • Dezorientacja czasowa i przestrzenna, zgubienie się nawet w znanych miejscach.
  • Zaburzenia snu i rytmu dobowego.
  • Zwiększone zmiany nastroju i osobowości, takie jak podejrzliwość, agresja czy depresja.
 3. Zaawansowane objawy: W późnych stadiach choroby Alzheimera, objawy są na tyle nasilone, że osoba chora wymaga całodobowej opieki. Zaawansowane objawy mogą obejmować:
  • Utrata zdolności do rozpoznawania bliskich osób i otoczenia.
  • Zanik umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  • Utrata kontroli nad funkcjami fizjologicznymi, takimi jak połykanie, kontrola pęcherza moczowego i jelit.
  • Zaburzenia ruchowe, takie jak sztywność, spastyczność, a w końcowym stadium choroby, niemal całkowita niezdolność do poruszania się.
  • Wystąpienie infekcji, takich jak zapalenie płuc, będących częstą przyczyną śmierci u osób z zaawansowanym Alzheimerem.

Warto zauważyć, że objawy choroby Alzheimera mogą się różnić w zależności od osoby i stadium choroby. Wczesne rozpoznanie i leczenie może pomóc w spowolnieniu postępu choroby oraz w utrzymaniu jakości życia osoby chorej i jej rodziny na dłuższy czas. Dlatego ważne jest, aby osoby zauważające u siebie lub swoich bliskich objawy sugerujące demencję skonsultowały się z lekarzem w celu dokładnej diagnostyki i podjęcia odpowiednich działań. Współpraca z lekarzami, terapeutami i opiekunami może znacząco przyczynić się do poprawy funkcjonowania i jakości życia osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin.

Etapy rozwoju choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera rozwija się stopniowo, przechodząc przez różne etapy, które można opisać jako wczesny, średni i zaawansowany. Oto krótki opis poszczególnych etapów:

 1. Etap wczesny (łagodny): W początkowej fazie choroby objawy są zwykle subtelne i mogą być mylone z normalnym procesem starzenia się. W tej fazie osoba może doświadczać problemów z krótkotrwałą pamięcią, trudności z koncentracją oraz nieznacznych zmian w zachowaniu lub nastroju. Pomimo tych trudności, osoba z wczesnym etapem choroby Alzheimera wciąż może funkcjonować w miarę samodzielnie i wykonywać większość codziennych czynności.
 2. Etap średni (umiarkowany): W miarę postępu choroby objawy stają się coraz bardziej nasilone i mają większy wpływ na funkcjonowanie osoby dotkniętej Alzheimerem. W tym etapie mogą wystąpić problemy z mówieniem, czytaniem, rozumieniem języka oraz wykonywaniem bardziej złożonych zadań. Osoba może również doświadczać dezorientacji czasowej i przestrzennej, a także zmian nastroju i osobowości. W etapie średnim, osoba chora potrzebuje wsparcia w codziennym życiu, ale wciąż może być częściowo samodzielna.
 3. Etap zaawansowany (ciężki): W zaawansowanym etapie choroby Alzheimera, osoba wymaga całodobowej opieki ze względu na utratę zdolności do samodzielnego funkcjonowania. W tym stadium choroby, osoba może tracić zdolność do rozpoznawania bliskich, komunikacji, a także kontroli nad funkcjami fizjologicznymi, takimi jak połykanie czy kontrola pęcherza moczowego i jelit. Zaburzenia ruchowe, takie jak sztywność czy spastyczność, również mogą wystąpić, co prowadzi do niemal całkowitej niezdolności do poruszania się. W etapie zaawansowanym, osoba chora jest szczególnie narażona na infekcje, które mogą prowadzić do śmierci.

Rozpoznanie choroby Alzheimera we wczesnym stadium może pomóc w spowolnieniu postępu choroby, poprzez zastosowanie terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych, jak również wsparcie dla pacjentów i ich rodzin. Wczesne działania mogą znacząco wpłynąć na jakość życia osoby chorej oraz jej bliskich.

Diagnostyka choroby Alzheimera

Diagnoza choroby Alzheimera może być wyzwaniem, ponieważ nie ma jednego testu, który potwierdziłby to schorzenie. Proces diagnostyczny obejmuje różne metody oceny, mające na celu wykluczenie innych przyczyn zaburzeń funkcji poznawczych oraz ocenę charakterystycznych objawów choroby Alzheimera. Oto główne etapy diagnostyki:

 1. Wywiad i badanie fizykalne: Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem i jego rodziną, aby zgromadzić informacje na temat objawów, historii medycznej, rodzinnego występowania choroby, stylu życia oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na funkcje poznawcze. Badanie fizykalne pomaga ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta oraz wykryć ewentualne schorzenia, które mogą być powiązane z objawami.
 2. Testy neuropsychologiczne: Testy neuropsychologiczne oceniają funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga, myślenie abstrakcyjne, zdolność planowania i rozwiązywania problemów. Testy te pomagają lekarzowi ocenić nasilenie objawów oraz określić, czy występujące zaburzenia są charakterystyczne dla choroby Alzheimera czy innych schorzeń.
 3. Badania laboratoryjne: Badania krwi i moczu mogą być wykonane w celu wykluczenia innych przyczyn zaburzeń funkcji poznawczych, takich jak niedobory witamin, infekcje, czy problemy hormonalne.
 4. Badania obrazowe mózgu: Badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (CT) czy rezonans magnetyczny (MRI), pozwalają ocenić strukturę mózgu i wykryć ewentualne uszkodzenia, które mogą być związane z chorobą Alzheimera. W niektórych przypadkach może być również stosowane badanie PET, które ocenia metabolizm mózgu i może wykazać charakterystyczne zmiany obecne w chorobie Alzheimera.
 5. Ocena kliniczna: Na podstawie zebranych informacji lekarz ocenia, czy występujące objawy są zgodne z kryteriami diagnostycznymi dla choroby Alzheimera. Warto zauważyć, że diagnoza jest oparta na ocenie klinicznej, a nie na wynikach jednego konkretnego testu.

Niestety, nie ma obecnie leku, który by całkowicie zahamował rozwój choroby Alzheimera. Niemniej jednak, wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie mogą pomóc spowolnić postęp choroby, poprawić jakość życia pacjentów oraz ułatwić im i ich rodzinom dostosowanie się do nowej sytuacji. Terapia farmakologiczna, interwencje niefarmakologiczne, takie jak terapia zajęciowa, psychologiczna czy fizyczna, oraz wsparcie społeczne i edukacja dla pacjentów i ich rodzin, są kluczowe w zarządzaniu chorobą Alzheimera. Wczesne działania mogą znacząco wpłynąć na jakość życia osoby chorej oraz jej bliskich, pomagając im radzić sobie z wyzwaniami związanymi z chorobą.

Leczenie i wsparcie osób z chorobą Alzheimera

Chociaż nie ma leku, który całkowicie zahamowałby rozwój choroby Alzheimera, istnieje wiele podejść terapeutycznych, które mogą pomóc w kontrolowaniu objawów, spowolnieniu postępu choroby i poprawie jakości życia pacjentów i ich rodzin. Oto główne strategie leczenia i wsparcia:

 1. Leczenie farmakologiczne: Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera mają na celu kontrolowanie objawów neurologicznych i behawioralnych, takich jak zaburzenia pamięci, myślenia, komunikacji czy zmiany nastroju. Najczęściej stosowane leki to:
  • Inhibitory acetylocholinesterazy, takie jak donepezil, rivastygmina czy galantamina, które pomagają zwiększyć poziom acetylocholiny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za funkcje poznawcze.
  • Antagoniści receptorów NMDA, jak memantyna, która może pomóc w kontrolowaniu objawów u osób z zaawansowaną chorobą Alzheimera, poprzez regulację aktywności neuroprzekaźnika glutaminianu.
 2. Terapie niefarmakologiczne: Terapie niefarmakologiczne mają na celu wspieranie funkcjonowania pacjentów, radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego oraz poprawę jakości życia. Niektóre z tych terapii to:
  • Terapia zajęciowa: Pomaga pacjentom utrzymać swoje umiejętności, wykorzystując zajęcia dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
  • Terapia psychologiczna: Może pomóc pacjentom radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami, takimi jak lęk, depresja czy frustracja.
  • Terapia fizyczna: Pomaga utrzymać sprawność fizyczną, poprawiać równowagę, koordynację i siłę mięśniową.
  • Terapia mowy: Pomaga w radzeniu sobie z problemami związanych z mówieniem, czytaniem i pisaniem.
 3. Wsparcie dla rodzin i opiekunów: Rodziny i opiekunowie osób z chorobą Alzheimera często potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z opieką nad bliskimi. Grupy wsparcia, edukacja i usługi doradztwa mogą pomóc im zrozumieć chorobę, dostosować się do nowej sytuacji i nauczyć się, jak skutecznie opiekować się chorym.
 4. Planowanie opieki: W miarę postępu choroby Alzheimera, ważne jest, aby pacjenci i ich rodziny planowali opiekę na przyszłość. Może to obejmować decyzje dotyczące życia w domu opieki, możliwości finansowania opieki oraz wyznaczenie pełnomocników ds. opieki zdrowotnej i zarządzania majątkiem. Planowanie opieki może również obejmować załatwienie kwestii prawnych, takich jak testamenty i pełnomocnictwa.
 5. Środowisko życia: Dostosowanie środowiska życia osoby z chorobą Alzheimera może przyczynić się do poprawy jej funkcjonowania i poczucia bezpieczeństwa. Może to obejmować uproszczenie przestrzeni domowej, zwiększenie oświetlenia, stosowanie oznaczeń czy eliminowanie przeszkód, które mogą prowadzić do upadków.
 6. Aktywność społeczna i intelektualna: Zachęcanie osoby z chorobą Alzheimera do angażowania się w aktywności społeczne, intelektualne i fizyczne może pomóc w opóźnieniu utraty funkcji poznawczych oraz poprawić jakość życia. Uczestnictwo w zajęciach, spotkaniach towarzyskich czy grupach wsparcia może przynieść korzyści zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów.
 7. Podsumowując, leczenie i wsparcie dla osób z chorobą Alzheimera obejmuje wiele różnorodnych podejść terapeutycznych, mających na celu kontrolowanie objawów, spowolnienie postępu choroby oraz poprawę jakości życia pacjentów i ich rodzin. Wczesne działania, terapie wieloaspektowe oraz zaangażowanie opiekunów i społeczności w procesie opieki są kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z chorobą Alzheimera.

Podsumowanie

Choroba Alzheimera jest postępującym zaburzeniem neurodegeneracyjnym, które wpływa na funkcje poznawcze, takie jak pamięć, myślenie i zachowanie. Proces diagnostyczny opiera się na różnych metodach oceny, mających na celu wykluczenie innych przyczyn zaburzeń funkcji poznawczych oraz ocenę charakterystycznych objawów choroby Alzheimera.

Chociaż nie ma leku, który całkowicie zahamowałby rozwój choroby, istnieje wiele podejść terapeutycznych, które mogą pomóc w kontrolowaniu objawów, spowolnieniu postępu choroby i poprawie jakości życia pacjentów i ich rodzin. Leczenie farmakologiczne, terapie niefarmakologiczne, wsparcie dla rodzin i opiekunów, planowanie opieki, dostosowanie środowiska życia oraz aktywność społeczna i intelektualna są kluczowe w zarządzaniu chorobą Alzheimera.

Wczesne działania, terapie wieloaspektowe oraz zaangażowanie opiekunów i społeczności w procesie opieki mają kluczowe znaczenie dla skutecznego radzenia sobie z chorobą Alzheimera.

Dom Seniora Magdalenka

Poznaj naszą ofertę!

Zobacz jak wygląda opieka w domu Seniora stworzonym z miłości do życia
OFERTA

Opinie

 • Z całego serca pragnę podziękować Personelowi Domu Seniora" Magdalenka" za uratowanie życia mojej Mamie oraz wspaniałą opiekę. Mama po kilku ciężkich operacjach była w tragicznym stanie. Obecnie czuje się coraz lepiej. Jest bardzo zadowolona z opieki i z pobytu w ośrodku.

  Edu 008 Avatar Edu 008
  1 marca 2021
 • Ogromne podziękowania dla Pani pielęgniarki Agnieszki Kozieł za profesjonalną i troskliwą opiekę nad moją ciężko chorą Mamą.Dziekuję również wszystkim pracownikom Domu Seniora "Magdalenka "za wspaniałe dbanie o moją Mamę oraz stworzenie przyjaznej i rodzinnej atmosfery, jaka panuje w ośrodku"Magdalenka".

  Mamma Mia Avatar Mamma Mia
  25 lipca 2021
 • Mam pewien zasób wiedzy dotyczący domów seniora z racji mojego taty, który od wielu lat boryka się z poważnymi ograniczeniami fizycznymi po przebytym udarze oraz ze względu na schorzenia towarzyszące. Oceniam, że Dom Seniora Magdalenka proponuje seniorom bardzo dobrą opiekę socjalną, zakwaterowanie i wyśmienitą kuchnię, która nie jest kateringiem. Mój tato docenia również rehabilitację i masaże, którymi został objęty w ramach NFZ. Na moją wysoką ocenę wpływa również to, że cały czas jest bardzo dobry kontakt z osobami decyzyjnymi, które szybko i skutecznie reagują na wszelkie przekazywane uwagi. Serdeczne podziękowania dla Pani Agnieszki i Pani Katarzyny. Wprawdzie dostępność do lekarzy specjalistów, szpitala czy rozszerzonych badań specjalistycznych jest, ale z przekazanych informacji transport do takich miejsc odbywa się za dodatkową opłatą - prawdopodobnie ze względu na odległości. Na szczęście w przypadku taty nie było na razie potrzeby korzystania z takich świadczeń co bez wątpienia jest również zasługą personelu oraz opieki, jaką tata został otoczony. Wydaje się, że problem kosztów transportu jest do przemyślenia, albowiem w ośrodku, w którym tato przebywał poprzednio tego typu świadczenia były realizowane w ramach NFZ. Wszystkim Pracownikom Magdalenki serdecznie dziękuję. Joanna z Wrocławia.

  Asia Mirecka Avatar Asia Mirecka
  9 maja 2021
OFERTA
WYZNACZ TRASĘ
GALERIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram