Dla naszych seniorów zorganizowaliśmy występ znanego w okolicach Dusznik Zdroju ks. Bogdana Skowrońskiego. Koncert w „Magdalence” dostarczył wszystkim dużo wzruszeń i wspomnień. Były wspólne śpiewy i tańce…a koncert zakończył się kilkukrotnym bisem.